Pirmasis tarptautinis kino operatorių autorinių teisių kongresas, įvykęs 2004 m. lapkričio mėn. Huelvoje, ir atstovaujamas nacionalinių kino operatorių susivienijimų iš 28 valstybių, 1-ąsis kino operatorių autorinių teisių kongresas pareiškia:

*

Kinematografiniai bei audiovizualiniai kūriniai visame pasaulyje pripažįstami meninės kūrybos rezultatu ir todėl yra saugomi intelektinės nuosavybės įstatymais.

*

Kinematografinis bei audiovizualinis kūrinys yra keleto kūrėjų bendradarbiavimo rezultatas.

*

Meninis kino operatoriaus įnašas daro žymų poveikį kinematografiniam bei audiovizualiniam kūriniui ir jo meninei kokybei.

*

Kino operatorius yra kinematografinio vaizdo autorius ir kinematografinio bei audiovizualinio kūrinio bendraautorius.

1-ąsis kino operatorių autorinių teisių kongresas reikalauja pripažinti kino operatorių pilnateisiu kinematografinio bei audiovizualinio kūrinio bendraautoriumi ir siekia visos įmanomos pagalbos iš valstybinės valdžios institucijų, užtikrinant kino operatorių teisių apsaugą bei pelno, gaunamo naudojant šiuos kūrinius, dalies išmokėjimą.

Kinas yra judantys vaizdai. Be vaizdo nebus kino.

Huelva, Ispanija 2004 m. Lapkričio 14 d.